Chỉ số chất lượng không khí

82

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 17:59 | 23/03/201918:34 | 23/03/2019

30 °C

76 %

100450 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

31

SO2

28

PM2.5

5

PM10

8

O3

32

NO2

82

29.030001 °C

CO

8.256234 ppm

SO2

0.049909 ppm

82.243164 %

PM2.5

13.561491 µm/m³

PM10

25.478802 µm/m³

100536.421875 PA

O3

0.030749 ppm

NO2

0.083072 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo