Chỉ số chất lượng không khí

54

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 09:35 | 17/04/202010:16 | 17/04/2020

31 °C

76 %

100104 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

54

PM2.5

1

PM10

1

O3

16

NO2

27

31.712872 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

75.922729 %

PM2.5

3.252988 µm/m³

PM10

3.252993 µm/m³

100105.632813 PA

O3

0.015185 ppm

NO2

0.030369 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo