Chỉ số chất lượng không khí

76

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 03:02 | 21/02/201903:28 | 21/02/2019

23 °C

80 %

101058 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

31

SO2

35

PM2.5

5

PM10

6

O3

33

NO2

76

23.190001 °C

CO

8.212632 ppm

SO2

0.059103 ppm

81.175423 %

PM2.5

17.895626 µm/m³

PM10

19.439293 µm/m³

101042.921875 PA

O3

0.034935 ppm

NO2

0.074994 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo