Chỉ số chất lượng không khí

55

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 08:35 | 30/03/202008:22 | 30/03/2020

29 °C

77 %

100102 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

55

PM2.5

3

PM10

4

O3

16

NO2

28

29.676567 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

77.114937 %

PM2.5

7.492019 µm/m³

PM10

11.964034 µm/m³

100102.796875 PA

O3

0.015423 ppm

NO2

0.030846 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo