Chỉ số chất lượng không khí

86

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 11:51 | 24/07/201912:17 | 24/07/2019

30 °C

75 %

100683 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

29

SO2

51

PM2.5

2

PM10

3

O3

16

NO2

86

31.490000 °C

CO

8.081247 ppm

SO2

0.067179 ppm

75.378906 %

PM2.5

8.561278 µm/m³

PM10

8.888765 µm/m³

100631.640625 PA

O3

0.015210 ppm

NO2

0.092636 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo