Chỉ số chất lượng không khí

55

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 04:45 | 16/10/201905:22 | 16/10/2019

25 °C

79 %

100097 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

55

PM2.5

5

PM10

6

O3

17

NO2

29

26.742575 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

78.900085 %

PM2.5

12.411222 µm/m³

PM10

13.317394 µm/m³

100098.640625 PA

O3

0.015780 ppm

NO2

0.031560 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo