Chỉ số chất lượng không khí

83

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 17:56 | 19/05/201918:11 | 19/05/2019

32 °C

74 %

100437 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

20

PM2.5

3

PM10

3

O3

33

NO2

83

30.540001 °C

CO

8.508656 ppm

SO2

0.013039 ppm

84.237305 %

PM2.5

11.838720 µm/m³

PM10

13.592670 µm/m³

100546.828125 PA

O3

0.032275 ppm

NO2

0.092306 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo