Chỉ số chất lượng không khí

54

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 15:43 | 15/11/201915:36 | 15/11/2019

33 °C

75 %

100111 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

29

SO2

54

PM2.5

7

PM10

7

O3

15

NO2

27

33.343235 °C

CO

8.135696 ppm

SO2

0.075716 ppm

74.994431 %

PM2.5

17.337627 µm/m³

PM10

18.048334 µm/m³

100111.335938 PA

O3

0.014999 ppm

NO2

0.029998 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo