Chỉ số chất lượng không khí

81

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Ngã tư Bãi Vòng, Suối Mây, Hàm Ninh
Cập nhật lần cuối: 07:57 | 20/04/201908:22 | 20/04/2019

33 °C

72 %

100480 PA

Chỉ số AQI của từng thông số:

CO

30

SO2

46

PM2.5

3

PM10

4

O3

34

NO2

81

33.840000 °C

CO

8.270558 ppm

SO2

0.034479 ppm

72.260742 %

PM2.5

10.023853 µm/m³

PM10

12.187392 µm/m³

100547.867188 PA

O3

0.029336 ppm

NO2

0.099249 ppm

Thống kê

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Biên độ thay đổi

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Tốt

Trung bình

Kém

Xấu

Nguy hiểm

Tỷ lệ thời gian ô nhiễm

* Biểu đồ sử dụng giá trị AQI quy đổi

Truy vấn dữ liệu đo